El procés de fabricació de les teles requereix de temps, paciència i dedicació. Aquest consta de sis fases:

1 Preparat dels cons, primer ordit i reserves

Les matèries primeres (cotó i lli) arriben al taller en forma de cons de color cru. Es col·loquen a la fileta de manera que tots els fils passen per l’ordidor, on queden agrupats i llestos per preparar les reserves, i es retiren manualment. Les reserves són les zones dels fils cobertes amb trossos de plàstic, nuats fortament perquè durant el tenyit, el tint no penetri al seu interior. D’aquesta manera s’aconsegueixen els característics dibuixos que formen fletxes o combinen diversos tons, i el procés artesanal produeix que el tenyit sigui lleugerament irregular i difuminat en les seves vores. Aquesta fase dura 1 dia de treball.

2 Tenyit de les fibres

Les fibres agrupades es tenyeixen en una caldera que en poques hores deixarà el cotó tenyit de forma uniforme amb el tint desitjat. Després de tenyits, se’ls treuen els plàstics de reserva.

3 Assecat

Es duen les fibres al terrat del taller, on hi ha barres on es poden penjar perquè s’assequin sense enredar-se. Poden trigar entre 4 i 10 dies en assecar perfectament.

4Segon ordit

Un cop tenyits i secs, els fils es col·loquen manualment en l’ordidor. Aquesta part dura 3 dies perquè els fils s’han d’ordenar un per un. És important fer-ho així perquè si no estan col·locats correctament, la tela final no es correspon amb el dibuix desitjat.

5 Teler

Al teler, els fils es teixeixen “a la plana” (tafetà), usant lli cru com a trama. El volum de producció habitual és de 40 metres teixits al dia.

6 Repassat

Un cop teixida la tela, aquesta surt de la màquina enrotllada en forma de bobina. En una altra màquina es compten els metres i amb una llum s’inspeccionen els possibles defectes, per deixar-la llesta per a la seva comercialització.

top